Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het veiligheidscomplex

Ontwikkelingen, strategieën en verantwoordelijkheden in de veiligheidszorg

Het veiligheidscomplex
  • Jaar van uitgave 2010
  • 288 pagina's
Auteur:Jan Terpstra
Reeks:Veiligheid en samenleving
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐90‐8974‐280‐3 | paperback | 1e druk | € 34,50

De afgelopen decennia hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in de zorg voor maatschappelijke veiligheid. In Het veiligheidscomplex worden deze tegenstrijdige ontwikkelingen beschreven en geanalyseerd. Zij worden geplaatst tegen de achtergrond van een veranderende samenleving waarin burgers hun onzekerheden vaak vertalen in onveiligheidsgevoelens en in claims op de overheid om hun veiligheid te garanderen. Tegelijk heeft die overheid aan gezag en legitimiteit verloren. Bovendien moet zij haar positie delen met andere partijen.

In dit boek wordt in detail beschreven hoe publieke en private partijen steeds meer samenwerken in de aanpak van criminaliteit en overlast. Daarbij wordt van burgers een grotere inbreng verwacht. Wat komt daarvan terecht? Wat doen bedrijven aan hun nieuwe verantwoordelijkheden in de veiligheidszorg?

Door de overheid en andere partijen zijn de afgelopen jaren vele maatregelen genomen om de publieke ruimte te reguleren en ongewenste verschijnselen te voorkomen of buiten te sluiten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van nieuwe toezichthouders. Naast het strafrecht zijn tal van andere maatregelen geïntroduceerd, waarbij dwang en drang een rol kunnen spelen.

Ondertussen ondergaan ook de traditionele partijen op dit terrein ingrijpende veranderingen. Van politie en justitie wordt niet slechts een symbolisch gezag, maar ook meetbare effectiviteit verwacht in de strijd tegen onveiligheid. Wat houdt een bedrijfsmatige politie in en wat zijn daarvan de gevolgen? Naast het traditionele strafrecht zijn op dit terrein nieuwe manieren van denken van belang geworden. Zo worden criminaliteit en overlast ook beschouwd als te managen risico’s. De opkomst van dit risicomanagement wordt beschreven aan de hand van veranderingen in de aanpak van uitkeringsfraude en geplaatst tegen verschuivingen in de verzorgingsstaat.

Het boek eindigt met de vraag wat het ontstaan van dit tegenstrijdige veiligheidscomplex betekent voor het publieke karakter van de veiligheidszorg.

Auteursinformatie

Jan Terpstra is hoogleraar criminologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij doet vooral onderzoek naar het functioneren van politie, justitie en veiligheidszorg. Hij publiceerde onder andere over het werk van wijkagenten, samenwerking in de veiligheidszorg, het bedrijfsmatig denken bij de politie en over subculturen in achterstandswijken.

Secondant, nummer 5 oktober 2010
Bekijk de bijlage
Openbaar Bestuur maart 2011
Bekijk de bijlage
Tijdschrift voor Veiligheid 2011 (10) 1

De lezers van De Telegraaf zijn boos. De in september 2010 aangekondigde actie van de politie om extra te gaan controleren op automobilisten die zich tijdens hun rit laten afleiden door de mobiele telefoon of de TomTom, leidde tot massale reacties op de website van het dagblad.

Lees de hele boekrecensie in de bijlage.

Bekijk de bijlage
NRC, 8 oktober 2010

Ik wilde de Bijbel of Das Kapital aanraden, maar dit boek is concreter. Het beschrijft helder de ontwikkelingen van criminaliteit en veiligheid in de afgelopen 25 jaar.

Lees de hele aanbeveling van Ybo Buruma aan kabinet Rutte in de bijlage.

Bekijk de bijlage