Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt

NILG congresbundel 2010

Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt
  • Jaar van uitgave 2013
  • 247 pagina's
Redacteur:Olha Cherednychenko, Corjo Jansen en Richard Neerhof
Reeks:NILG - Governance & Recht (deel 5)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Op 9 november 2010 vond aan de Vrije Universiteit Amsterdam het tweede NILG-congres plaats. Het congres had als thema ‘Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt.’

Tijdens het congres werd in het bijzonder stilgestaan bij de invloed die via overheidsregulering op privaatrechtelijke verhoudingen wordt uitgeoefend. Die beïnvloeding stelt privatisten en publiekrechtjuristen voor grote uitdagingen. Dat geldt zowel voor de privaatrechtelijke (zelf-)
regulering als voor handhaving van die verhoudingen.

De reeks Governance & Recht is gericht op het algemene debat over governance en zijn relatie tot het recht. De reeks biedt een platform voor positiefrechtelijke, rechtsvergelijkende, rechtstheoretische, rechtsfilosofische, rechtssociologische en politiek- en bestuurswetenschappelijke bijdragen aan dit debat. De reeks maakt deel uit van de boekenreeks van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) (www.nilg.nl).

Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen dat zich tot doel stelt onderzoek op het terrein van Law and Governance te bevorderen. Centraal staat de balans tussen publieke en private belangen in het recht en de wijze waarop de regulering van die belangen door de publieke en private sector plaatsvindt.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers op het gebied van privaatrecht.