Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het medisch beoordelingstraject bij letselschade

Verslag van een juridisch handelingsonderzoek

Het medisch beoordelingstraject bij letselschade
  • Jaar van uitgave 2015
  • 287 pagina's
Auteur:Annelies Wilken
Reeks:Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Rubriek: Juridisch Gezondheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐036‐3 | paperback | 1e druk | € 51,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐250‐5 | digitaal boek | € 33,99

Het medisch beoordelingstraject is een knelpunt in de afwikkeling van letselschade. Dit boek bevat een verslag van een juridisch empirisch onderzoek naar mogelijkheden ter verbetering van dit medisch beoordelingstraject, welk onderzoek heeft geleid tot de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Er komt een aantal onderwerpen aan bod ten aanzien waarvan juridische lacunes bestonden, hetgeen tot problemen in het medisch beoordelingstraject leidde. Dat betreft achtereenvolgens (i) de betekenis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in letselschadezaken, (ii) de professionele standaard van de medisch adviseur in letselschadezaken en (iii) het blokkeringsrecht uit artikel 7:464 lid 2 BW. Ook komt de inhoud en het totstandkomingsproces van de Medische Paragraaf aan bod; het boek geeft inzicht in de empirisch juridische methodologie van juridisch handelingsonderzoek aan de hand waarvan de Medische Paragraaf in nauwe samenwerking met de letselschadepraktijk tot stand is gekomen en illustreert het belang van deze onderzoeksmethode voor de ontwikkeling van private regulering.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor juristen op het gebied van letselschade en medische deskundigen.

Auteursinformatie

Annelies Wilken (1979) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar afstuderen in 2002 is zij als advocaat werkzaam geweest bij Houthoff Buruma te Amsterdam. Sinds 2008 is zij binnen de afdeling privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam werkzaam als docent onderzoeker en doet zij onderzoek naar het medisch beoordelingstraject in letselschadezaken. Daarnaast is zij sinds 2011 als lid-jurist verbonden aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam. Annelies Wilken is auteur van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

RMThemis september 2016

recensie door Raimond Giard, emeritus hoogleraar methodologie en privaatrecht, Erasmus School of Law, EUR Rotterdam.

Bekijk de bijlage