Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het landschap van het recht

Een reisgids

Het landschap van het recht
  • Jaar van uitgave 2019
  • 82 pagina's
Auteur:Pieter Ippel
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐666‐2 | paperback | 1e druk | € 15,00

Veel Nederlanders vinden het recht ingewikkeld en soms moeilijk te doorgronden. Er zijn heel wat inleidingen in het recht, maar die zijn meestal bedoeld voor beginnende rechtenstudenten. Korte en heldere introducties voor een breder publiek zijn echter schaars.
Dit boek wil een reisgids zijn in het veranderende landschap van het recht. Het is niet alleen bedoeld voor startende ‘insiders’, maar voor iedereen die in kort bestek een helder overzicht van de hoofdlijnen van ons recht en rechtsbedrijf wil krijgen. Dat is belangrijk, want onze democratische rechtsstaat is kostbaar, maar kwetsbaar. Inzicht in de uitgangspunten en kernbegrippen is voor iedere burger van vitaal belang.

Auteursinformatie

Pieter Ippel (1953) studeerde wijsbegeerte, criminologie en Nederlands recht en promoveerde in 1989 op een rechtssociologisch proefschrift. Hij was aan diverse universiteiten verbonden en is nu hoogleraar rechtsgeleerdheid aan University College Roosevelt (Middelburg) en Universiteit Utrecht. Van 1989-­1995 werkte hij bij de Rijksoverheid. Hij schreef veel over de positie van (on)gewone mensen in hun ontmoetingen en botsingen met het systeem van wetten en rechtspraak.