Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het incasseren van ongenoegen

Deurwaarders en schuldenaren

Het incasseren van ongenoegen
  • Jaar van uitgave 2017
  • 503 pagina's
Auteur:Marjolein Odekerken
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐441‐5 | paperback | 1e druk | € 50,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐799‐9 | digitaal boek | € 33,99

Gerechtsdeurwaarders behoren tot de beroepsgroepen die het meest in aanraking komen met agressie en geweld. Daarbij is de afgelopen jaren het aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders fors toegenomen. Dit boek staat stil bij de escalatie van conflicten tussen deurwaarders en schuldenaren: Waarom zijn er (escalerende) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren en waarom nemen die in aantal toe? De relatie tussen deurwaarders en schuldenaren heeft op zichzelf een conflictueus karakter vanwege de belangentegenstelling. In het bijzonder maken de huidige ontwikkelingen in de samenleving duidelijk dat de spanningen tussen deurwaarders en schuldenaren zijn toegenomen. Belangrijk hierin zijn de verhevigde schuldenproblematiek  en nieuwe en ingrijpende bevoegdheden van schuldeisers; de mondigheid van burgers en veranderingen in het gerechtsdeurwaardersambt, zoals de marktwerking.

In dit praktijkgerichte empirische onderzoek biedt de auteur een ander perspectief waarbij ze kijkt naar het sociale handelen van deurwaarders. Aan de hand van praktijkcases presenteert zij een typologie van verschillende conflictueuze interacties. Deze typologie is een bruikbaar analytisch gereedschap voor verder empirisch onderzoek.

Auteursinformatie

Marjolein Odekerken studeerde Algemene Sociale Wetenschappen en Criminologie aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens werkte ze als promovenda aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht. Momenteel heeft ze haar eigen onderzoeksbureau, Onderzoek Marjolein, waarin ze wetenschappelijk onderzoek verricht, met name op het terrein van sociale en criminologische vraagstukken. Daarnaast werkt ze als zelfstandig yogadocente binnen haar onderneming Yoga Marjolein.