Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het Groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument?

Het Groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument?
  • Jaar van uitgave 2011
Redacteur:M. Hesselink, A. van Hoek en Marco Loos
Reeks:Centre for the Study of European Contract Law
Rubriek: Juridisch Europees recht
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Op 1 juli 2010 publiceerde de Europese Commissie het Groenboek over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen. Hiermee begon de Europese Commissie een publieke consultatie over de vraag wat de Commissie met het in 2009 gepubliceerde Ontwerp Gemeenschappelijk Referentiekader (DCFR) dient te doen. De minst vergaande optie vormt de publicatie van het werk van de deskundigengroep die de Commissie adviseert over de inhoud van het GRK. Aan de andere zijde van het spectrum staat de optie om een Europees Burgerlijk Wetboek in het leven te roepen. Een middenpositie vormt de mogelijkheid om een ‘optioneel instrument voor Europees contractenrecht’ in te voeren. Andere kwesties die het Groenboek aan de orde stelt betreffen het toepassingsgebied en de materiële werkingssfeer van het te kiezen Instrument van Europees Contractenrecht.

Op 10 november 2010 organiseerde het Centre for the Study of European Contract Law (UvA) het symposium Groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? Op het symposium gaven prominente Nederlandse onderzoekers hun visie op de vragen die het Groenboek aan de orde stelt. Deze voordrachten vinden hun weerslag in de bijdragen in de onderhavige bundel. Tevens is een verslag van de discussies op het symposium opgenomen.