Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Handreiking voor de afwikkeling van massaclaims op de financiële markten

Mogelijkheden voor het reduceren van effecten van aanhoudend wantrouwen en instabiliteit op de financiële markten veroorzaakt door massaclaims: analyse en aanbevelingen.

Handreiking voor de afwikkeling van massaclaims op de financiële markten
  • Jaar van uitgave 2014
  • 184 pagina's
Redacteur:Bonne van Hattum
Rubriek: Juridisch Financieel recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐007‐3 | paperback | 1e druk | € 68,50

Dit boek gaat over de problematiek van financiële retail massaclaims. Dit zijn massaclaims die worden veroorzaakt door gebrekkige financiële producten en/of niet passende dienstverlening aan consumenten en kleine zakelijke partijen zoals een bakker of een slager. In dit boek staat de vraag centraal hoe financiële retail massaclaims zo adequaat mogelijk kunnen worden afgewikkeld. De beantwoording van deze vraag berust zowel op klassiek juridisch onderzoek zoals literatuurstudies, rechtsvergelijking met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk inclusief documentenonderzoek, als op empirisch sociaal wetenschappelijk onderzoek naar de handelingstheorieën van actoren in het actorenveld van financiële retail massaclaims op basis van de Fourth Generation Evaluation methode. Met het beantwoorden van de centrale vraag wordt een bijdrage geleverd aan het vinden van een passend plan van aanpak met juridische mogelijkheden voor de afwikkeling van deze claims. Dit passend plan van aanpak is hard nodig om de effecten die uit de aanwezigheid van financiële retail massaclaims voortvloeien op de werking van de financiële markten te kunnen reduceren of zelfs volledig te kunnen laten verdwijnen. Deze effecten bestaan uit aanhoudend wantrouwen en/of instabiliteit bij een financiële onderneming (‘claimrisico’s’) met als worst case scenario een faillissement van een financiële onderneming of zelfs een gehele sector. Alleen in geval van het reduceren van deze effecten of het liefst volledig laten verdwijnen ervan, kunnen sommige sectoren in het financiële stelsel weer duurzaam opereren.

Auteursinformatie

Bonne van Hattum is als PhD-fellow verbonden aan de Faculteitder Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij wordt daarbij begeleid door dhr. prof. dr. M.B.M. (Marco) Loos (Privaatrecht) en mw. dr. A.M.C. (Anne) Loeber (Politicologie). Tevens treedt zij geregeld op als gastdocente en geeft zij PAO-onderwijs op het gebied van onder andere zorgplichten en gedragstoezicht. Daarnaast is zij als strategisch beleidsadviseur en jurist werkzaam bij de afdeling Strategie, Beleid en Internationale Zaken (SBI) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit boek schrijft zij vanuit haar wetenschappelijke status. De inhoud van dit boek is gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kan niet worden beschouwd als een weergave van de opvattingen van de AFM.

Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2015-3 juni 2015

recensie door Prof. mr. W.H. van Boom

Bekijk de bijlage