Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Handboek Terugkeerbesluit

Handboek Terugkeerbesluit
  • Jaar van uitgave 2016
  • 244 pagina's
Auteur:J.R.K.A.M. Waasdorp
Reeks:Boom Masterreeks
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Vreemdelingenrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐237‐4 | hardcover | 1e druk | € 43,00

Dit handboek gaat over het terugkeerbesluit. Deze maatregel is afkomstig uit de Terugkeerrichtlijn en leidt de procedure in op grond waarvan een illegale onderdaan van een derde land terugkeert. In dit handboek komen theorie en praktijk rondom het terugkeerbesluit aan de orde. Niet alleen het Europees recht, maar ook het Nederlandse vreemdelingenrecht en het strafrecht worden beschreven. Deze opzet laat zien dat het terugkeerbesluit onderdeel uitmaakt van  verschillende rechtsgebieden en dat sprake is van een dynamiek tussen de Europese en de Nederlandse rechtsorde.

Met een thematische bespreking van de relevante onderwerpen beoogt de auteur allereerst bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het terugkeerbesluit in Nederland. Daarnaast wil hij een naslagwerk bieden aan iedereen die met dat besluit te maken heeft.

Auteursinformatie

Jim Waasdorp (1987) is ambtenaar van staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij heeft te maken met Europees recht en de doorwerking daarvan in Nederland. Zijn interesse gaat uit naar de wijze waarop Nederland de Terugkeerrichtlijn toepast. In dit verband heeft hij bijzondere belangstelling voor de vraag in hoeverre die richtlijn past in het leerstuk van crimmigration. Over deze onderwerpen schrijft hij regelmatig en spreekt hij op cursussen en (inter)nationale congressen.

Journaal Vreemdelingenrecht december 2016

recensie door D.S. Arjun Sharma, stafjurist Rechtbank Oost-Brabant.

Bekijk de bijlage

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.