Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Handboek lokale heffingen en invordering

Handboek lokale heffingen en invordering
  • Jaar van uitgave 2011
  • 187 pagina's
Auteur:G Heijes-Kooistra, W.J.E. Hendriks, Arian Lam, E Schuurman en R.A. de Vries
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Voor docenten: Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

In het Handboek lokale heffingen en invordering komen de volgende onderwerpen aan bod: de basisbeginselen van de gemeentelijke belastingen en retributies, de waardebepaling en -vaststelling in het kader van de Wet WOZ, de waterschapsheffingen, de inning en (dwang)invordering en de kwijtschelding van lokale belastingen. Het Handboek lokale heffingen en invordering is helder en compact geschreven, praktisch hanteerbaar en bevat veel schema’s en voorbeelden.

Doelgroep

Het handboek is geschreven voor opleidingen die een inleiding in het lokale belastingstelsel behandelen. Daarnaast is het een handig naslagwerk voor professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met lokale heffingen.

Auteursinformatie

De auteurs zijn allen als docent verbonden aan de Bestuursacademie Nederland. Daarnaast bekleden zij diverse functies bij verschillende Nederlandse gemeenten.