Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Grondslagen internationaal belastingrecht

Grondslagen internationaal belastingrecht
  • Jaar van uitgave 2016
  • 276 pagina's
Redacteur:H. Vermeulen
Reeks:Boom fiscale studieboeken
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

De 9e druk van deze uitgave verschijnt naar verwachting eind december 2018. Klik hier voor meer informatie of om alvast een exemplaar te reserveren.

Grondslagen internationaal belastingrecht beschrijft de grondslagen van het internationale belastingrecht en de grondbeginselen van het Europese belastingrecht. Het internationale belastingrecht moet hier worden opgevat als de belastingheffing in grensoverschrijdende situaties vanuit Nederlands perspectief. De lezer wordt bekendgemaakt met de kernleerstukken van het internationale belastingrecht. Daarbij staan de bronnen van internationaal belastingrecht, algemene beginselen van internationaal belastingrecht, methoden van voorkoming van dubbele belasting, de buitenlandse belastingplicht in de inkomstenen vennootschapsbelasting, de internationale aspecten van de loonbelasting, de werking van belastingverdragen, het Nederlandse verdragsbeleid en de werking en de invloed van het EU-recht centraal. Behalve veel voorbeelden bevat het boek ook een groot aantal kennisvragen en oefenopgaven (met antwoorden). Het is daardoor bij uitstek geschikt voor studiedoeleinden.

Doelgroep

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor universitaire en hbo-studenten die juridische of economische opleidingen volgen waarin een algemene inleiding in het internationale en Europese belastingrecht verplicht is. Door de overzichtelijkheid en toegankelijkheid is het boek echter ook geschikt voor de praktijk als het erom gaat snel grip te krijgen op de grondslagen van het Nederlandse internationale belastingrecht en het Europese belastingrecht.

Auteursinformatie

De eerste tot en met de zesde druk (2013) werden geschreven door mr. drs. R. Hein RA en mr. drs. T.A. Rasser RA. Vanaf 2015 wordt het boek uitgegeven door Boom juridisch. Het wordt thans bewerkt door M. van Gorp, G. Joosten, H. Vermeulen, M.F. de Wilde en C. Wisman, allen als hoogleraar of universitair (hoofd)docent verbonden (geweest) aan de leerstoelgroep belastingrecht van de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Zij doceren in de bachelor- en master-opleidingen fiscaal recht van die faculteit. Het boek wordt op dit moment ingezet bij de vakken ‘Internationaal belastingrecht, grondslagen’ en ‘Europees belastingrecht, inleiding’. De huidige auteurs verzorgen dat onderwijs. Zij zijn bovendien allen werkzaam in de praktijk van het internationale en Europese belastingrecht.