Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Geschilbeslechtingsdelta 2014

Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

Geschilbeslechtingsdelta 2014
  • Jaar van uitgave 2015
  • 266 pagina's
Auteur:M.J. ter Voert en Klein Haarhuis
Redacteur:M.J. ter Voert en C.M. Klein Haarhuis
Reeks:Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (deel 315)
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6236‐646‐6 | paperback | 1e druk | € 45,50

Hoe vaak worden burgers met lastige problemen geconfronteerd die in het juridische circuit kunnen belanden? Wat doen ze vervolgens om die problemen op te lossen? Laten ze het erbij en doen ze niets,of schakelen ze deskundige hulp in? Proberen ze het probleem op eigen houtje op te lossen of kloppen ze aan bij hulpverlenende instanties? En hoeveel problemen eindigen bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke instantie? Deze en nog andere vragen komen aan de orde in deze studie,waarvoor ruim 5.400 Nederlanders zijn ondervraagd over de (mogelijke) juridische problemen waarmee ze de afgelopen vijf jaar te maken hebben gehad. Het onderzoek laat zien hoe ze die problemen hebben aangepakt, wat ze ermee hebben bereikt en hoe tevreden ze zijn over de juridische instanties waar ze gebruik van hebben gemaakt. Deze Geschilbeslechtingsdelta is inmiddels de derde opeenvolgende studie naar het geschilbeslechtingslandschap van burgers en beschrijft de belangrijkste veranderingen in vergelijking met de voorgaande edities uit 2003 en 2009.

Doelgroep

(Straf)rechtjuristen, politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, criminologen en beleidsmedewerkers Veiligheid en Justitie.