Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen

Tuchtrechtelijke uitspraken over de tuchtnormen voor accountants, advocaten en artsen

Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen
  • Jaar van uitgave 2019
  • 659 pagina's
Auteur:R.L. Herregodts
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐601‐3 | paperback | 1e druk | € 84,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐989‐4 | digitaal boek | € 79,00

Wanneer is het handelen van een accountant, advocaat of arts in de privésfeer tuchtrechtelijk verwijtbaar? Onder welke omstandigheden kan een conflict van plichten het doorbreken van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigen? Wanneer is een beroepsbeoefenaar tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor fouten die zijn gemaakt door medewerkers?

Accountants, advocaten en artsen hebben meer met elkaar gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Het zijn alle drie vertrouwensberoepen, en voor alle drie beroepsgroepen heeft de wetgever voorzien in wettelijk geregeld tuchtrecht. De tuchtcolleges krijgen te maken met dezelfde rechtsvragen, zoals die hierboven. Dit boek gaat over de wijzen waarop tuchtrechters rechtsvragen als deze beantwoorden. De overeenkomsten en verschillen in de beoordelingskaders van de tuchtrechters leveren inzicht op in wat het betekent om een vertrouwensberoep uit te oefenen. En uiteindelijk: of er gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen zijn.

Dit onderhoudende boek bevat een schat aan jurisprudentie voor iedere jurist die uitgedaagd wil worden kritisch na te denken over tuchtrechtspraak.