Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Gelijke behandeling in arbeid

Gelijke behandeling in arbeid
  • Jaar van uitgave 2018
  • 870 pagina's
Auteur:P.C. Vas Nunes
Reeks:Bakelsinstituut
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐523‐8 | hardcover | 1e druk | € 101,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐952‐8 | digitaal boek | € 123,50

Op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. Naar geslacht, handicap, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele gerichtheid en nog meer. Het gelijkebehandelingsrecht biedt de mogelijkheid hiertegen op te komen. Aan werkenden met een vast contract. Zeker ook aan het grote aantal Nederlanders met een tijdelijk of flexibel contract of dat zzp-er is. Het reguliere ontslagrecht laat hen in de steek.  

Dit is het eerste handboek in jaren over gelijke behandeling in arbeid. Het vertelt u onder andere welke verdragen, richtlijnen en wetten het onderwerp beheersen. Wat ‘gelijk behandelen’ inhoudt. Wanneer het ‘geen vergelijkbaar geval’-verweer opgaat. Hoe direct en indirect onderscheid van elkaar verschillen. Wanneer sprake is van intimidatie of victimisatie. Welke uitzonderingen de wet kent. Hoe onderscheid kan worden gerechtvaardigd. Wat een gediscrimineerde werknemer kan claimen en welke regels van proces- en bewijsrecht daarbij gelden. 

Doelgroep

Het boek is bedoeld voor eenieder die zich in het onderwerp gelijke behandeling wil verdiepen en zich in praktijk, wetenschap of onderwijs met arbeidsrecht bezighoudt.

Auteursinformatie

Peter Vas Nunes doceert en publiceert veelvuldig over arbeidsrecht. Hij heeft ruim veertig jaar ervaring als advocaat.  Hij is verbonden aan BarentsKrans, Den Haag. 

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.