Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Fiscale methodologie

Fiscale methodologie
  • Jaar van uitgave 2017
  • 60 pagina's
Auteur:Rens Pieterse
Reeks:Boom fiscale studieboeken
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐256‐5 | paperback | 2e druk | € 15,50

De 3e druk van deze uitgave verschijnt naar verwachting medio augustus 2018. Klik hier voor meer informatie of om alvast een exemplaar te reserveren.

Als de auteur van deze los getoonzette notities over het schrijven van papers en scripties zou worden gevraagd waarom zij zijn geschreven, zou hij waarschijnlijk beginnen bij de vreemde drang die iemand kan overvallen om iets te moeten scheppen in woorden. Wellicht zou hij vervolgen met een verhaal over de architectonische voortbrengselen van zijn vader, die een onderzoeker zouden kunnen leren dat een systeem van maten met algemene geldigheid niet bestaat en dat vaste recepten voor een geslaagd product van geestelijke aard ontbreken. In ieder geval zou hij melding maken van een bevriende Haagse uitgever die hem vroeg naar zijn ervaringen als begeleider van studenten die zich voor de taak gesteld zien een opstel over een fiscaal onderwerp te vervaardigen. Hij zou ook moeten vertellen over zijn afkeer van traditionele – zelfs benauwende, want uitermate gedetailleerde – handleidingen en andere leidraden die studenten krijgen aangereikt, en dat hij een vrijere werkmethode voorstaat. Wat hij niet onvermeld zou laten, is dat hij met zijn aantekeningen over het doen van fiscaal-juridisch onderzoek, die dit fiscale studieboek bevatten, studenten enkele gedachten wil aanreiken die behulpzaam kunnen zijn om met succes en – als het even kan – op creatieve manier een wetenschappelijk verantwoorde verhandeling te schrijven.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wo- en hbo-studenten fiscaal recht die een paper of scriptie moeten schrijven.

Auteursinformatie

L.J.A. (Rens) Pieterse studeerde onder meer Nederlands recht en fiscaal recht (beide cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte jarenlang in de fiscale praktijk van Deloitte en is thans, na zijn Haagse jaren bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (2003-2010), verbonden aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij onder meer actief als redacteur van een fiscale encyclopedie en als vaste medewerker van verschillende fiscale vakbladen. Hij doet onderzoek naar diverse fiscale verschijnselen, waaronder die op het terrein van het belastingprocesrecht. Hij publiceert over tal van onderwerpen, doet verslag van academische plechtigheden en bespreekt geregeld proefschriften en andere boeken die in het fiscale domein verschijnen. Ook was de auteur betrokken bij verschillende uitgaven van een fiscaal geschrift over de heffing van inkomstenbelasting. Tevens ontplooide hij initiatieven die hebben geleid tot de verschijning van enkele (vrienden)bundels.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vier werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.