Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Executie na de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Executie na de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
  • Jaar van uitgave 2018
  • 234 pagina's
Auteur:R. Robroek
Reeks:OM-Reeks (deel 3)
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Op 9 maart 2017 is de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) in het Staatsblad geplaatst. De inwerkingtreding van die wet wordt voorzien voor 1 januari 2020. Door de wet verschuift de formele verantwoordelijkheid over de tenuitvoerlegging van het openbaar ministerie naar de minister van Justitie en Veiligheid.

In dit boek wordt het nieuwe positiefrechtelijke kader beschreven en geanalyseerd. Daarnaast wordt zicht gegeven op de praktische uitwerking van die wet. Aan de hand van de volgende onderwerpen wordt de nieuwe verhouding tussen openbaar ministerie en minister geschetst: het toezicht op de naleving van voorwaarden en maatregelen, het stellen van voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling, het informeren van slachtoffers, het verstrekken van strafrechtelijke beslissingen, het OM-advies en de executie-indicator, en dwangmiddelen en onderzoekshandelingen met het oog op de tenuitvoerlegging. Tevens wordt aandacht besteed aan het wetsvoorstel dat strekt tot wijziging van de detentiefasering en de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Doelgroep

Het boek is bestemd voor zowel praktijkjuristen als diegenen die in meer wetenschappelijke zin in de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen geïnteresseerd zijn.

Auteursinformatie

Mr. dr. R. Robroek is universitair docent bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen en raadadviseur bij het Openbaar Ministerie (Parket-Generaal).