Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Europese rechters in gesprek

Verhalende annotaties

Europese rechters in gesprek
  • Jaar van uitgave 2017
  • 137 pagina's
Auteur:Marc Loth en Jasper Krommendijk
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐442‐2 | paperback | 1e druk | € 31,00

Waarom stellen nationale rechters prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU (HvJ)? Van wat voor antwoorden voorziet het HvJ deze vragen? En wat doet de verwijzende rechter met deze antwoorden? In dit boek worden deze vragen in drie hoofdstukken onderzocht, waarbij zaken telkens vanuit het perspectief van drie schakels (vraag – antwoord – toepassing) worden geannoteerd. Het resultaat is een caleidoscopisch beeld van de interactie tussen de Europese rechters dat telkens andere patronen van interactie demonstreert.

Wat de motieven voor verwijzing betreft zien wij een scala aan verwijzende rechters langskomen: precieze rechters, pragmatische rechters, activistische rechters, erkenning zoekende rechters, dominante rechters en soevereine rechters. Ook het HvJ vertoont meer gezichten dan misschien wordt verwacht. Het Hof geeft vaak bruikbare antwoorden, maar kan soms ook ontwijkend, rigide, onvermurwbaar, slordig en te directief zijn. De reacties van de verwijzende rechters ten slotte, lopen uiteen van tevreden volgzaamheid, frustratie, ongeloof, tandenknarsende navolging en voortzetting van het gesprek door een nieuwe verwijzing, tot regelrechte rebellie.

Doelgroep

Dit boek is interessant voor iedere jurist die belangstelling heeft voor de rechtsontwikkeling in zijn of haar vak.

Auteursinformatie

Jasper Krommendijk is universitair docent Europees Recht aan de Radboud Universiteit en werkt aan een VENI‑onderzoek naar de interactie tussen het HvJ en Nederlandse, Britse en Ierse rechters.

Marc Loth is hoogleraar Privaatrecht aan Tilburg University en oud‑raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Eerder wijdde hij zijn Tilburgse oratie aan de dialoog tussen de Hoge Raad en het HvJ (De Hoge Raad in dialoog; over rechtsvorming in een gelaagde rechtsorde, Tilburg 2014).