Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Europese idealen

Europese idealen
  • Jaar van uitgave 2016
  • 36 pagina's
Auteur:Pieter Verrest
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐323‐4 | paperback | 1e druk | € 14,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐641‐1 | digitaal boek | € 12,99

De ontwikkeling van strafrecht in het kader van de Europese Unie kan niet of nauwelijks op enthousiasme rekenen. Het ontbreekt aan ‘Europese idealen’ die het EU-strafrecht (meer) overtuigingskracht zouden kunnen geven. In zijn oratie gaat prof. mr. P.A.M. Verrest op zoek naar die Europese idealen. Een aanknopingspunt vindt hij in de strafrechtwetenschap in de negentiende eeuw, die vreemd genoeg veel Europeser was dan nu. Waar waren de Europese idealen van toen op gebaseerd? Het strafrecht werd gezien als dialectisch proces, en rechtsvergelijking als belangrijkste middel om tot verbetering van het eigen recht te komen. Wat volgt is een inspirerend verhaal over de theorie en de praktijk van de totstandkoming van het EU-strafrecht, afgezet tegen deze ‘oude’ Europese idealen. Dat leidt uiteindelijk tot zeer concrete aanbevelingen voor de ontwikkeling van het strafrecht in de Europese Unie. In die aanbevelingen staat het belang van rechtsvergelijkend onderzoek centraal. Tot besluit volgen nog enkele rechtsvergelijkende aandachtspunten voor de op handen zijnde modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Auteursinformatie

Prof. mr. P.A.M. Verrest is sinds 1 september 2015 hoogleraar straf en strafprocesrecht, in het bijzonder Europees en internationaal strafrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam als raadadviseur bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.