Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Europees Nederlands Staatsrecht

Het Nederlandse staatsrecht beïnvloed door internationaal en Europees recht

Europees Nederlands Staatsrecht
  • Jaar van uitgave 2019
  • 208 pagina's
Auteur:Aalt Willem Heringa
Reeks:Maastricht Law Series (deel 8)
Rubrieken: Juridisch Europees recht
Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐604‐4 | paperback | 1e druk | € 29,95

In dit boek kijken we naar het Nederlandse staatsrecht. Niet vanuit het perspectief van de puur soevereine staat, maar vanuit de internationale werkelijkheid, waarbij de Nederlandse staat onderdeel is van internationale regels en afspraken, economische wetmatigheden en financiële markten.

De Nederlandse staat dient rekening te houden met een Europese (Europese Unie en Raad van Europa) context waarin rechtspraak, executieve en wetgever multi level-regels (moeten) toepassen en ook toezichthouders twee petten op hebben, een nationale en een Europese.

Bij wetgeving spelen verdragen, verordeningen, richtlijnen en formele wetten, inclusief de rol van het nationale parlement bij EU-wetgeving en beleidsvorming. Ook op het stuk van parlementaire controle kijken we naar het EU-perspectief in dat verband.

Wat betreft de rechterlijke macht komt het belang van internationale regels en normen aan de orde, evenals de daardoor veranderende rol van de rechter. Het gaat erom te laten zien hoe geïntegreerd de (nationale) rechts-, beleids- en wetsvorming zijn met de internationale/ Europese. Die integratie is het centrale perspectief van dit boek, en dan met name hoe daardoor de nationale constitutionele verhoudingen zijn veranderd.

Kortom: een realistische kijk op het staatsrecht!

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.