Bestel deze publicatie
annuleerbestel

E Hofi di Ley

Feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba

E Hofi di Ley
  • Jaar van uitgave 2014
  • 516 pagina's
Redacteur:Erik Witjens, Viola van Bogaert en Carlos Bollen
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐90‐8974‐966‐6 | hardcover | 1e druk | € 109,50

Voor deze jubileumbundel ter ere van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerheid van de Universiteit van Aruba is een selectie gemaakt van (oud)medewerkers en (oud)gastdocenten en -hoogleraren, die een bijdrage over hun respectievelijke vakgebied geleverd hebben. Op deze wijze is beoogd een dwarsdoorsnede te geven van 25 jaar rechts- leven aan Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
De bundel bestaat uit een dertigtal (vooral juridische) bijdragen, en geeft een rijk geschakeerd beeld van onderwerpen die relevant zijn voor Aruba, de overige Caribische landen en het Koninkrijk der Nederlanden.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor (oud) studenten en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba, en andere geïnteresseerden.