Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Duurzame handel in juridisch perspectief

Duurzame handel in juridisch perspectief
  • Jaar van uitgave 2014
  • 245 pagina's
Auteur:J.M. Bazelmans, W. Th. Douma, L.F.H. Enneking, S. van ‘t Foort, K. Jesse, M.M. van der Kooij, M.M.P. van Oorschot, M.A. Robesin, N.J. Schrijver, S. van der Velde, J.M. Verschuuren, A.L. Vytopil en L.F. Wiggers-Rust
Redacteur:Natasja Teesing
Reeks:Vereniging voor Milieurecht (deel 2014)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐020‐2 | paperback | 1e druk | € 49,50

De leden van de werkgroep ‘Mondiale duurzaamheid en het recht’ van de Vereniging voor Milieurecht bieden met dit preadvies een rijk beeld van de juridische vragen rond duurzame handel.

In 2011 werden de door professor Ruggie geformuleerde ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ aanvaard door de VN Mensenrechtenraad. Deze beginselen vormen het uitgangspunt voor het debat over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en ze bieden het kader voor de bijdragen in dit preadvies. De helft van de bijdragen in het preadvies gaat in op aspecten die voor alle handelsketens relevant zijn, zoals de uitbreiding van de Guiding Principles met specifiek op milieu gerichte beginselen, de rol van het civiele aansprakelijkheidsrecht, de werking van gedragscodes en de mogelijkheden van alternatieve geschillenbeslechting. De andere helft van de bijdragen focust op juridische aspecten bij een aantal (aspecten van) handelsketens: katoen en waterschaarste, palmolie, conflictmineralen en de strijd tegen illegaal gekapt hout. Een van de vragen die in deze bundel vaak terugkomt is of duurzame handel voorwerp van zelfregulering moet blijven of dat er meer dwingende regelgeving moet komen.

Het preadvies is op 26 september 2014 besproken tijdens de VMR Themamiddag ‘Duurzame handel in juridisch perspectief’. Tijdens deze middag heeft een aantal referenten op het preadvies gereageerd.

Deze bundel bevat het preadvies met de bijdragen van de leden van de werkgroep ‘Mondiale duurzaamheid en het recht’, de schriftelijke reacties van drie referenten, het verslag van de discussie die tijdens de VMR Themamiddag ‘Duurzame handel in juridisch perspectief’ plaatsvond, en een lijst van deelnemers.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor de leden van de VMR en juristen actief op het gebied van het omgevingsrecht en milieurecht.