Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving

De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving
  • Jaar van uitgave 2017
  • 208 pagina's
Redacteur:H.D. Tolsma en P. de Winter
Reeks:NILG - Governance & Recht (deel 15)
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐355‐5 | paperback | 1e druk | € 36,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐661‐9 | digitaal boek | € 24,99

In deze publicatie staat de wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving centraal. Het betreft een relevant en actueel thema, zoals ook de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen benadrukt in zijn voorwoord ‘Vertrouwen krijgen door het te geven’.

Zowel het toezicht op als de handhaving van rechtsregels zijn kerntaken van de overheid die beogen te waarborgen dat de in de samenleving gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen en achterliggende doelen worden bereikt. Op het terrein van toezicht en handhaving spelen allerlei ontwikkelingen, zoals de stevige inzet vanuit de overheid op naleving van de sociale zekerheids- regelgeving (Fraudewet), de bestrijding van drugscriminaliteit (Damoclesbeleid) en de privatisering van het bouwtoezicht.

In verschillende bijdragen reflecteren de auteurs vanuit een governance perspectief op het onderwerp vertrouwen in relatie tot toezicht en handhaving. Niet alleen de wetgever, toezichthouder en handhaver staan centraal, maar juist ook de interactie tussen betrokkenen. De interdisciplinaire benadering (juridisch, sociologisch, bestuurskundig) resulteert in een robuuste illustratie van de vertrouwensrelaties tussen de verschillende actoren.