Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  • Jaar van uitgave 2018
  • 152 pagina's
Auteur:V. Stavleu en C.J.R. Mehlem
Reeks:Korte introducties
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐477‐4 | paperback | 1e druk | € 25,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐842‐2 | digitaal boek | € 14,00

Op 9 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het Staatsblad gepubliceerd. De wet wijzigt de huidige Ambtenarenwet ingrijpend. Op 1 januari 2020 is het zover en treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de dagelijkse praktijk van de overheidswerkgevers en de ambtenaar zelf. Voor het grootste deel van de ambtenaren gaat namelijk het civiele arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek gelden, waardoor zij een arbeidsovereenkomst krijgen. Zij duiken onmiddellijk in de wondere wereld van de Wet werk en zekerheid.

Deze korte introductie geeft een eerste maar volledige indruk van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en wat er gaat veranderen. Na een korte vergelijking van het geldende ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht, volgt een beschouwing van de parlementaire geschiedenis van de wet. Het boek wordt afgesloten met praktische tips, die bruikbaar zijn voor de dagelijkse praktijk van de betrokkenen. Ten slotte geeft het boek een goed inzicht in de tot dusver verschenen artikelen en literatuur.

Doelgroep

Het boek is geschikt voor HR‑adviseurs, bestuurders, advocaten en juristen, managers en de ambtenaar zelf.

Auteursinformatie

Vincent Stavleu is als advocaat verbonden aan De CLERCQ Advocaten Notariaat te Leiden. Zijn specialisme ligt op het gebied van arbeidsrecht en in het bijzonder het ambtenarenrecht. Voorafgaand aan zijn carrière als advocaat heeft Vincent ruim 10 jaar voor de politie gewerkt, als laatste in de functie van juridisch adviseur bij de korpsstaf van de Nationale Politie.

Caroline Mehlem is sinds 2003 senior advocaat arbeidsrecht bij DE CLERCQ Advocaten Notariaat. Zij richt zich voornamelijk op het ambtenaren- en onderwijsrechten advisering aan internationaal opererende werkgevers.