Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De weg naar het civiele vonnis

De weg naar het civiele vonnis
  • Jaar van uitgave 2011
  • 308 pagina's
Auteur:Margreet Ahsmann
Reeks:SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Rubriek: Juridisch Burgerlijk (proces)recht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐90‐8974‐567‐5 | paperback | 1e druk | € 60,00

De 2e druk van deze uitgave verschijnt naar verwachting in maart 2020. Klik hier voor meer informatie of om alvast te bestellen.

Centraal in dit boek staat de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering loopt als een rode draad door het boek. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader. Het is een praktijkgericht boek dat beoogt op systematische wijze het alledaagse (ambachtelijke) werk van de civiele rechter helder in kaart te brengen, waarbij het denkkader dat hij toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis centraal staat.

 

 

 

Doelgroep

Het boek is primair bedoeld voor een ieder die een vonnis moet (leren) schrijven. Stapsgewijs wordt besproken hoe de rechter tot een eindvonnis komt of juist tot een tussenvonnis; wanneer hij verplicht is de rechtsgronden aan te vullen of juist doet aan verboden aanvulling van (rechts)feiten, welke regels een rol spelen bij de bewijswaardering, enzovoort. Maar ook advocaten en andere procesdeelnemers kunnen hun voordeel doen met dit boek. Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht - wanneer bijvoorbeeld oordeelt hij dat er (on)voldoende is gesteld of wanneer spreekt hij een ‘voorshands oordeel’ uit - kunnen zij doelmatiger procederen.

Dit boek is gemaakt in opdracht van het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). In het boek staat vermeld dat er digitale dossiers beschikbaar zijn bij het boek. Dit materiaal is echter alleen beschikbaar voor cursisten van het SSR. 

 

 

 

 

Auteursinformatie

Margreet Ahsmann is als vice-president werkzaam geweest in de sector civiel recht van de Rechtbank Rotterdam en als lector civiel recht van SSR. Voorts heeft zij vele cursussen over het bewijsrecht en het civiele vonnis aan rechters en advocaten gegeven. In vaktijdschriften publiceert zij regelmatig over deze onderwerpen. De auteur is sinds 2011 senior rechter A in de Rechtbank ’s-Gravenhage en bijzonder hoogleraar Rechtspleging in de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden.

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2013-1

Met de eerste rechter op pad

Bekijk de bijlage

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.