Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De stap naar hoger beroep

Een onderzoek naar appelgedrag van burgers in bestuursrechtelijke zaken

De stap naar hoger beroep
  • Jaar van uitgave 2015
  • 240 pagina's
Auteur:Martje Boekema
Reeks:Groningen Centre for Law and Governance
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐104‐9 | paperback | 1e druk | € 51,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐352‐6 | digitaal boek | € 33,99

Burgers die hun geschil met een overheidsinstantie aan de bestuursrechter hebben voorgelegd, gaan opvallend vaak in hoger beroep als ze hun zaak verliezen. Wat is daar de reden van? Is de procedure in de eerste aanleg dan zo onzorgvuldig? Roept de gang van zaken bij de rechter weerstanden op? Of wegen burgers de kosten en baten van doorprocederen zorgvuldig af? En bevat het stelsel kennelijk prikkels om door te procederen? Dit zijn de vragen die in dit omvangrijke feitenonderzoek stap voor stap worden beantwoord. Uit een nauwkeurige statistische analyse van interviews met meer dan 300 burgers komt naar voren dat rechtzoekenden vaak afzien van hoger beroep omdat zij de kosten hiervan te hoog vinden en de baten te gering. Degenen die juist wel hoger beroep instellen, zijn vaker ontevreden over de besluitvorming tot nog toe. Deze appellanten willen vooral dat er nu eindelijk aan hen recht wordt gedaan. Dit boek is daarmee een absolute must voor een ieder die betrokken is bij bestuursrechtelijke procedures. Maar dit boek is ook van groot belang voor al diegenen die plannen ontwerpen en bekritiseren om ons stelsel van bestuursrechtspraak meer doelmatig te laten werken.

Doelgroep

Wetenschappers en praktijkjuristen in het bestuursrecht.

Auteursinformatie

Mr. dr. I.M. (Martje) Boekema (Berlijn, 1985) is werkzaam als onderzoeker en docent bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrechten Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2015 is ze als juridisch adviseur verbonden aan de provincie Overijssel.

RMThemis april 2016

recensie door Mr. D. Allewijn is MfN-registermediator, trainer, en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. In 2011 promoveerde hij bij prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer op een proefschrift genaamd: ‘Tussenpartijen is in geschil…, de bestuursrechter als geschilbeslechter’.

Bekijk de bijlage
TREMA - Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht oktober 2015

recensie door Evert-Jan Govaers

Bekijk de bijlage