Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?

De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?
  • Jaar van uitgave 2015
  • 185 pagina's
Auteur:Katharina Boele-Woelki en Susanne Burri
Redacteur:Katharina Boele-Woelki en Susanne Burri
Reeks:NILG - Familie & Recht (deel 13)
Rubriek: Juridisch Personen- en familierecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐049‐3 | paperback | 1e druk | € 35,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐278‐9 | digitaal boek | € 23,99

De wijze waarop inhoud wordt gegeven aan familierelaties is in de eerste plaats overgelaten aan de familieleden zelf. Toch heeft de overheid zich van oudsher de familie als onderwerp van regelgeving aangetrokken.

De vier bijdragen in deze bundel zijn erop gericht na te gaan hoe de relatie tussen de staat, familieleden en zorgbehoevenden eruit ziet, hoe problemen daadwerkelijk worden opgelost en hoe de regulering van familierelaties op het onderzochte terrein vorm zou kunnen krijgen. Zij hebben betrekking op ouderrelaties na scheiding, de de facto ongelijkheid van mannen en vrouwen met bijzondere aandacht voor de partneralimentatie, de verlofregelingen van werknemer-mantelzorgers en de meisjes- en jongensbesnijdenis.

De meeste auteurs van deze bijdragen zijn verbonden aan het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF).

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor advocaten, notarissen, rechters, wetenschappers en ambtenaren van de burgerlijke stand.