Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief

De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief
  • Jaar van uitgave 2018
  • 154 pagina's
Auteur:Wendy Schrama, Christina Jeppesen de Boer en Merel Jonker
Reeks:NILG - Familie & Recht (deel 19)
Rubriek: Juridisch Personen- en familierecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐468‐2 | paperback | 1e druk | € 32,00

Als iemand vermist raakt, kunnen achterblijvers tegen praktische en juridische problemen aanlopen. De afgelopen twee decennia is er zowel internationaal als nationaal meer aandacht gekomen voor vermissing van personen en de gevolgen daarvan voor achterblijvers.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), staat de vraag centraal welke beleids- en wettelijke maatregelen er bestaan voor (achterblijvers van) vermiste personen in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales en of deze maatregelen een oplossing kunnen bieden voor de gesignaleerde knelpunten (van achterblijvers) in Nederland. Daarnaast is verkend welke andere mogelijkheden er zijn om deze knelpunten op te lossen.

Op basis van de rechtsvergelijking en de verkenning is een aantal mogelijkheden in kaart gebracht die de problemen kunnen beperken. Dit kan de basis zijn om vervolgbeleid te maken om de juridische problemen van achterblijvers, die in een periode van grote onzekerheid verkeren en emotioneel zwaar belast zijn, te verbeteren.