Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De politie en slachtoffers van criminaliteit

Het effect van adequaat politieoptreden op de emotionele gesteldheid van slachtoffers en hun bereidheid tot het verlenen van medewerking aan strafrechtelijk onderzoek

De politie en slachtoffers van criminaliteit
  • Jaar van uitgave 2015
  • 78 pagina's
Auteur:N.N. Koster, M.J.J. Kunst en K.F. Kuijpers
Reeks:Veiligheid en samenleving
Icon_printbook 978‐94‐6236‐531‐5 | paperback | 1e druk | € 19,50

Als burgers slachtoffer worden van criminaliteit, kan dat ingrijpende gevolgen hebben op hun dagelijks leven. ‘De politie is je beste vriend’ is een bekende leus en juist voor slachtoffers van criminaliteit is het contact met de politie enorm belangrijk. Door aangifte te doen van hun slachtofferschap wordt namelijk een expliciet verzoek gedaan aan de politie om de zaak te onderzoeken en de dader op te pakken.
Slachtoffers van criminaliteit kunnen een belangrijke rol spelen in het opsporingsonderzoek. Zij kunnen immers informatie verstrekken over de omstandigheden van het delict en mogelijk zelfs over de dader. Ook voor de politie is het dus van groot belang dat het contact met slachtoffers goed verloopt.
In dit boek wordt onderzocht hoe slachtoffers het contact met de politie waarderen wanneer zij aangifte doen van hun slachtofferschap. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze het verloop van dat contact van invloed is op de emotionele gesteldheid van slachtoffers, hun vertrouwen in de politie en hun bereidheid om mee te werken aan strafrechtelijk onderzoek.

Doelgroep

Dit boek biedt een uniek inzicht in de helpende taak van de politie vanuit de ogen van slachtoffers. Het is in de eerste plaats bedoeld voor politieambtenaren die regelmatig in contact staan met slachtoffers. Daarnaast is het boek onmisbaar voor beleidsmedewerkers van de politie, Slachtofferhulp Nederland, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en voor studenten en anderen die dagelijks in contact komen met slachtoffers van criminaliteit.