Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De mondelinge behandeling in civiele zaken

De mondelinge behandeling in civiele zaken
  • Jaar van uitgave 2019
  • 534 pagina's
Auteur:Margreet Smilde, Kees van den Bos, Liesbeth Hulst, Hilke Grootelaar, Ruth de Bock, Rogier Hartendorp, Pieter Frans Lock en Hermine ten Haaft
Redacteur:Dineke de Groot en Hans Steenberghe
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Burgerlijk (proces)recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐463‐7 | hardcover | 1e druk | € 79,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐986‐3 | digitaal boek | € 90,00

De mondelinge behandeling is het hart van de civiele procedure en levert een belangrijke bijdrage aan de rechtspleging in civiele zaken. Het gesprek tussen partijen en de rechter vervult een centrale rol in het uitwisselen van informatie over feiten, belangen, emoties en behoeften rondom een civielrechtelijk geschil of een civielrechtelijk georiënteerd conflict. De mondelinge behandeling is een dynamisch moment, vaak het sluitstuk van de oordeelsvorming door de rechter en het vertrekpunt voor de keuze tussen een minnelijke regeling en een rechterlijke uitspraak. Voor zowel rechtspraktijk, onderwijs als wetenschap is het van belang om goed inzicht te hebben in de dynamiek van de mondelinge behandeling en het instrumentarium dat rechters en beroepsmatige rechtsbijstandverleners ter beschikking staat om hun rol tijdens een mondelinge behandeling in een civiele zaak optimaal te vervullen. Rechters en beroepsmatige rechtsbijstandverleners kunnen dat inzicht ook goed gebruiken bij het maken van eigen keuzes in de behandeling van civiele zaken.

In dit boek gaan de auteurs vanuit hun eigen beroepsachtergrond en ervaring uitgebreid en systematisch in op juridische, communicatieve en sociaalpsychologische aspecten van de mondelinge behandeling in civiele zaken.

Extra materiaal
In het boek is figuur 3 op pagina 58 helaas niet goed leesbaar. Onder de tab Extra materiaal kunt u een leesbare versie van de afbeelding downloaden. 

Figuur 3, pagina 58

In het boek is figuur 3 op pagina 58 helaas niet goed leesbaar. U kunt hieronder een leesbare versie van de afbeelding downloaden.