Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De mondelinge behandeling in civiele zaken

De mondelinge behandeling in civiele zaken
  • Jaar van uitgave 2019
  • 400 pagina's
Auteur:Margreet Smilde, Kees van den Bos, Liesbeth Hulst, Hilke Grootelaar, Ruth de Bock, Rogier Hartendorp, Pieter Frans Lock en Hermine ten Haaft
Redacteur:Dineke de Groot en Hans Steenberghe
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Burgerlijk (proces)recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐463‐7 | paperback | 1e druk | ±€ 75,00
Verwacht 31 januari 2019

De mondelinge behandeling is in de afgelopen decennia een essentieel onderdeel van de civiele procedure geworden. In de vorderings- en verzoekprocedure in eerste aanleg volgt op een ronde van schriftelijke stukkenwisseling (procesinleiding en verweerschrift) in vrijwel alle zaken een zitting waar partijen met de rechter over de zaak spreken. Ook in hoger beroep is een mondelinge behandeling steeds gebruikelijker geworden

Over de mondelinge behandeling in civiele zaken is in wetgeving, rechtspraak en literatuur veel informatie voorhanden. In de praktijk ontbreekt naar ons idee echter een bundeling van multidisciplinaire inzichten over de mondelinge behandeling die in de loop der jaren zijn gegroeid. Voor diepgaand onderzoek in de verspreide bronnen is in de praktijk van de rechter en de rechtshulpverlener niet veel gelegenheid. Met dit handboek is beoogd een naslagwerk te bieden waarin inzichten over een aantal veelvoorkomende aspecten van de mondelinge behandeling vanuit een multidisciplinaire invalshoek bijeen zijn gebracht en gemakkelijker kunnen worden geraadpleegd.