Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De macht over het strafproces

De macht over het strafproces
  • Jaar van uitgave 2016
  • 326 pagina's
Auteur:Rick Robroek
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐317‐3 | paperback | 1e druk | € 65,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐653‐4 | digitaal boek | € 43,99

In dit boek staat de machtsstrijd tussen de strafrechter en de bestuurder over het strafproces centraal. Zowel het Wetboek van Strafvordering als de Wet op de rechterlijke organisatie suggereren twee gescheiden werelden, maar rechtspreken en het organiseren daarvan blijken niet los van elkaar te kunnen worden gezien.

Bij de bespreking van deze machtsstrijd komen de volgende vragen aan bod: Hoe verloopt de machtsstrijd tussen strafrechter en bestuurder over het strafproces? Wordt er gestreden volgens de regels? Als dat niet het geval is, hoe moet die strijd dan juridisch worden gekwalificeerd? Brengt bestuurlijk handelen de strafrechter tot rechterlijk handelen dat strafvorderlijk onaanvaardbaar is? Kan de bestuurder wel anders handelen dan hij handelt? Zijn de regels niet te streng en zijn ze wel nodig als borging van de rechterlijke onafhankelijkheid?

Het boek is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestuurlijke invloed op het strafproces. Hoewel de rechterlijke organisatie centraal staat, is het boek ook interessant voor diegenen die meer willen weten zijn in de verhouding tussen professionals en managers in het publieke domein.

Auteursinformatie

Rick Robroek studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte jarenlang als stafjurist bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en is in die functie begonnen met zijn promotieonderzoek dat heeft geresulteerd in dit boek. Thans is Robroek wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam. Hij is medeoprichter van het weblog www.ivorentoga.nl en heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder de boeken 'Onbewuste culpa. Een analyse van de ondergrens van strafrechtelijke aansprakelijkheid' en 'Hoofdwegen door het verkeersrecht'.