Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De kunst van een humaan strafrecht

De kunst van een humaan strafrecht
  • Jaar van uitgave 2018
  • 632 pagina's
Auteur:Constantijn Kelk
Reeks:Willem Pompe Instituut (deel 90)
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐464‐4 | hardcover | 1e druk | € 85,00

Deze bundel bevat een selectie van de belangrijkste en bekendste artikelen van de hand van de auteur gedurende de afgelopen decennia. Zij bieden een tamelijk breed scala beschouwingen over de humaniteit en het morele gehalte van het strafrecht, zoals past in een hedendaagse samenleving die voldoet aan beschaafde en rechtsstatelijke condities. Vele hier behandelde strafrechtelijke vraagstukken raken tevens sociologische en psychologische denkwerelden.
Onder meer wordt stilgestaan bij de vraag wat fatsoenlijk strafrecht en wat een goede vorming van strafrechtsstudenten is, tot waar de strafbaarheid mag gaan, waarom de strafrechter grote aandacht voor de persoon van de dader moet hebben, welke positie het slachtoffer heeft en waarom gedurende de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf en van de ter beschikkingstelling (tbs) een rechtspositie voor de betrokkenen onontbeerlijk is. De oorspronkelijke teksten zijn waar nodig geactualiseerd of ter verrijking van de inhoud bewerkt.
Ondanks alle gestage wijzigingen in strafrecht en strafrechtspleging zijn de onderliggende intermenselijke verhoudingen en rechtsbehoeften van de burgers in essentie niet veranderd. Juist hierop legt dit boek een zwaar accent.

Auteursinformatie

Constantijn Kelk (1943) was van 1980 tot eind 2008 hoogleraar strafrecht en penitentiair recht aan de Universiteit Utrecht, schreef studieboeken en vele verspreide artikelen, bekleedde in 1994 de Francquileerstoel in Brussel en was jarenlang raadsheer plaatsvervanger in het Hof Amsterdam, voorzitter van enige Commissies van Toezicht in het gevangeniswezen, lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en vicevoorzitter van een toetsingscommissie euthanasie.