Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De kracht van privaat-publieke samenwerking

Succesfactoren in veiligheidsprojecten in het digitale tijdperk

De kracht van privaat-publieke samenwerking
  • Jaar van uitgave 2014
  • 173 pagina's
Auteur:Peter Hagenaars en J.M. Bonnes
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6236‐499‐8 | paperback | 1e druk | € 35,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐185‐0 | digitaal boek | € 21,99

Overheden en private partijen zien steeds vaker in dat veiligheidsvraagstukken alleen in samenwerking tussen overheid en private sector effectief kunnen worden aangepakt. Door de krachten te bundelen kan synergie ontstaan. In de praktijk leeft een grote behoefte aan kennis en inzicht. De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving en het ontstaan van allerlei nieuwe dreigingen zoals cybercrime dragen daaraan sterk bij.
In dit boek zijn de good practices op het gebied van privaat-publieke samenwerking (PPS) onder meer via een vijftal praktijkcases, zoals het Landelijk Skimmingpoint, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting, onderzocht en in beeld gebracht.
De succesfactoren van PPS-projecten op het gebied van digitalisering en cybercrime worden in het boek aan de hand van een integraal model systematisch uitgewerkt. Ook de juridische aspecten van privaat-publieke samenwerking komen aan de orde. Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden die kunnen dienen als inspiratiebron voor andere bestaande, of nog te starten PPS-projecten. Uiteraard worden ook aanbevelingen gedaan voor de praktijk van privaat-publieke samenwerking.

De gekleurde ethernetkabels op de foto op de voorkant staan symbool voor samenwerkende private en publieke partijen in het (digitale) veiligheidsdomein. De kabels zijn in elkaar vervlochten, waardoor een gebundelde kabel ontstaat die sterker is dan de som van de individuele kabels: de kracht van privaat-publieke samenwerking.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor bestuurskundigen en juristen die zich bezighouden met veiligheidsvraagstukken.