Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De kansen voor een Netherlands Commercial Court

De kansen voor een Netherlands Commercial Court
  • Jaar van uitgave 2018
  • 212 pagina's
Auteur:Eddy Bauw, Harold Koster en Sonja Kruisinga
Reeks:Montaigne reeks (deel 9)
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Burgerlijk (proces)recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐484‐2 | paperback | 1e druk | € 40,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐853‐8 | digitaal boek | € 26,50

De oprichting van een Netherlands Commercial Court (NCC) kan als een mijlpaal voor de Nederlandse rechtspraak worden beschouwd. De verwachtingen zijn hoog en de uitdaging is groot. Tijdens een symposium georganiseerd door het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging stond de vraag naar de kansen voor een Netherlands Commercial Court centraal.

In deze bundel zijn de bijdragen aan dit symposium opgenomen, geactualiseerd, uitgewerkt en aangevuld met bijdragen van anderen. De vele dimensies en aspecten die aan de oprichting van de NCC zijn verbonden, worden belicht vanuit het perspectief van het bedrijfsleven, de rechterlijke macht en de wetenschap. Ingegaan wordt op de internationale positionering en de economische dimensie van de oprichting, en op de aantrekkingskracht voor internationaal opererende ondernemingen. Ook komt het belang ervan voor de civiele rechtspleging en het ondernemingsrecht aan bod en wordt het gebruik van de Engelse taal in de rechtszaal besproken. Tot slot wordt bezien welke lessen kunnen worden getrokken uit de oprichting van een Commercial Court in Dubai.