Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief

De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
  • Jaar van uitgave 2010
Auteur:Katharina Boele-Woelki, Ian Sumner en W.M. Schrama
Reeks:NILG - Familie & Recht (deel 1)
Rubriek: Juridisch Personen- en familierecht
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Onderzoekers van het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) hebben in 2009 in opdracht van het ministerie van Justitie de erkenning van polygame huwelijken rechtsvergelijkend onderzocht. Uit deze vergelijking met het Deense, Duitse, Engelse en Franse recht blijkt dat het Nederlandse recht in de pas loopt met de benadering van dit vraagstuk in de onderzochte landen. Toch heeft de toenmalige minister van Justitie begin 2010 een wijziging van de Wet conflictenrechthuwelijk aangekondigd. Als onverenigbaar met de openbare orde zou de situatie moeten worden aangemerkt waarin een persoon die een machtiging tot voorlopig verblijf in Nederland heeft aangevraagd of verkregen in strijd met het monogamiebeginsel in het buitenland een tweede huwelijk aangaat. Dit tweede huwelijk is bij voorbaat uitgesloten van elke vorm van erkenning. In dit boek wordt aangetoond waarom een concretisering van de openbare orde door middel van een wetswijziging niet nodig is. Wel zou het beleid zich erop moeten richten om vooral de ambtenaar van de burgerlijke stand beter voor te lichten.

Doelgroep

Wetenschappers op het gebied van familierecht