Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De Dienstenrichtlijn in Nederland

De gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief

De Dienstenrichtlijn in Nederland
  • Jaar van uitgave 2015
  • 652 pagina's
Auteur:Marleen Botman
Reeks:NILG - Markt, overheid en recht (deel 6)
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Europees recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐133‐9 | paperback | 1e druk | € 79,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐402‐8 | digitaal boek | € 52,99

De Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG heeft tot doel de uitoefening van het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken teneinde een echte interne markt voor diensten te realiseren. Zij moet dienstverrichters als bouwbedrijven, makelaars, architecten en horecaondernemingen in de gelegenheid stellen om zich gemakkelijk permanent te vestigen in een andere lidstaat, of daar tijdelijk werkzaamheden te verrichten. De richtlijn verplicht de lidstaten hiertoe onder meer vergunningsprocedures zo eenvoudig mogelijk te houden en onnodige belemmeringen die de eerlijke concurrentie op de interne markt in de weg staan, op te heffen. Daarnaast bevat de richtlijn verplichtingen op het gebied van e-government en administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Op de lidstaten rust de taak om met behulp van het nationale recht aan al deze verplichtingen uitvoering te geven. Zowel in wetenschap als praktijk roept dit echter een groot aantal vragen op.

Dit boek bevat een diepgaande analyse van de juridische verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstenrichtlijn. Het geeft antwoord op de vraag welke grenzen de richtlijn stelt aan de nationale regelgevende bevoegdheden en hoe de richtlijn door de nationale instanties kan worden uitgelegd en toegepast. Ten slotte is nauwgezet in kaart gebracht op welke wijze de richtlijn in Nederland ten uitvoer wordt gelegd en welke consequenties de richtlijn heeft voor het Nederlandse recht, in het bijzonder het nationale bestuursrecht.

Doelgroep

Wetenschappers en praktijkjuristen op het gebied van Europees recht, met name. het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging.

Trema februari 2017

Interview met mr.dr. M.R. Botman

Bekijk de bijlage