Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De commanditaire vennootschap

Leren wanneer u wilt!

De commanditaire vennootschap
Auteur:prof. mr. C.A. Schwarz
Rubrieken: Juridisch Ondernemingsrecht
Juridisch Ondernemingsrecht
Icon_online http://www.boomjuridischopleidingen.nl/videos/241/De-commanditaire-vennootschap Bekijk

Tijdens deze cursus wordt de commanditaire vennootschap breed behandeld. De inbedding in de maatschapsachtige structuur komt aan de orde en uitgebreid zal worden ingegaan op de bijzondere positie van de commanditair en diens potentiële aansprakelijkheid tegenover derden. Daarnaast wordt de positie van de beherend vennoot bezien vanuit het perspectief van het afgescheiden vermogen, dat ook bij de CV met één beherend vennoot aanwezig wordt geacht. Bij de behandeling zal de parallel met NV/BV aan de orde komen en zal de positie van de commanditair tegenover de beherende vennoot worden geanalyseerd mede op basis van een rechtseconomische analyse. Uitgebreid wordt ingegaan op de ‘moderne’ benadering van het beheersverbod, zulks op basis van recente rechtspraak. Tenslotte wordt aandacht gegeven aan de plannen om te komen tot een nieuwe wettelijke regeling voor de CV.

Klik hier voor meer cursussen van prof. mr. C.A. Schwarz.

Deze cursus is opgenomen in onze vernieuwde studio in HD-kwaliteit. Topkwaliteit gegarandeerd en u kiest zelf wanneer u de cursus wilt volgen! 

© Opname april 2018