Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De boete uit balans

Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht

De boete uit balans
  • Jaar van uitgave 2015
  • 318 pagina's
Auteur:A.G. Mein
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6236‐559‐9 | paperback | 1e druk | € 55,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐282‐6 | digitaal boek | € 35,99

Sinds 2000 beschikken de financiële toezichthouders, de AFM en DNB, over de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen. De invoering van de bestuurlijke boete was het beleidsmatige antwoord op het zogenoemde handhavingstekort ten aanzien van de sociaaleconomische ordeningswetgeving. De bestuurlijke boete kan worden beschouwd als een systeemdoorbraak in de rechtshandhaving. De verwachtingen van de doelmatigheid waren dan ook hoog. De bestuurlijke boete zou voorzien in een lacune in de handhaving. Tegelijk was er ook kritiek. De bestuurlijke boete zou het bestuur en de bestuursrechter niet zijn toe te vertrouwen, de belangen van betrokkenen zouden beter zijn gewaarborgd binnen het straf(proces)recht.

Aan de hand van boetebesluiten, interviews met medewerkers van de toezichthouders en met advocaten, en jurisprudentie is de boetepraktijk van de financiële toezichthouders onderzocht: hoe wegen de AFM en DNB de betrokken belangen en bepalen zij de hoogte van de boete? Hoe verhoudt zich dat tot de discussie tussen de voor- en tegenstanders van de invoering van de bestuurlijke boete? Het onderzoek brengt een opmerkelijke discrepantie aan het licht tussen de beoogde doelen en werking van de boete en de toepassing in de praktijk. Dit werpt een nieuw licht op de ‘oude’ bezwaren tegen de bestuurlijke boete: het ontbreken van tegenwicht en transparantie.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen en juristen.

Auteursinformatie

Arnt Mein is werkzaam als onderzoeker. Hij doet onderzoek naar onder meer toezicht en bestuurlijke handhaving.