Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Daad, dader en deskundige

Liber amicorum prof. dr. Frans Koenraadt

Daad, dader en deskundige
  • Jaar van uitgave 2018
  • 520 pagina's
Redacteur:Ferry de Jong, Marieke Liem en Jos van Mulbregt
Reeks:Willem Pompe Instituut (deel 93)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐528‐3 | hardcover | 1e druk | € 79,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐902‐3 | digitaal boek | € 52,50

De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel van instituutsmedewerkers als van auteurs die een sterke verwantschap hebben met het gedachtegoed van dit instituut. De karakteristiek daarvan is – traditioneel – gelegen in de combinatie van een juridische en sociaalwetenschappelijke benadering van strafrechtelijke problemen. De bescherming en handhaving van fundamentele rechten in een veranderende wereld is het centrale thema van het onderzoeksprogramma van het Willem Pompe Instituut. De positie van kwetsbare groepen ten opzichte van de overheid en de betekenis van individuele mensenrechten in een internationale context zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.