Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Contract & commentaar

Standaard contractsbepalingen

Contract & commentaar
  • Jaar van uitgave 2018
  • 166 pagina's
Auteur:Aernoud Bourdrez en Matthijs Brons
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Verbintenissenrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐350‐0 | paperback | 2e druk | € 37,50

De bijzondere bepalingen van een contract regelen de kernverplichtingen van partijen: wie moet wat wanneer doen. Daarnaast bevat het contract standaardbepalingen. Die bepalingen hebben geen betrekking op de kernverplichtingen, maar zijn wel van grote invloed op de rechten en verplichtingen die uit het contract voortvloeien. Voor het goed kunnen opstellen of beoordelen van een contract is gedegen kennis van deze standaardbepalingen vereist. Deze kennisis echter verdeeld over een groot aantal bronnen die niet altijd goed toegankelijk zijn. Daarnaast ontbreekt het de advocaat en bedrijfsjurist vaak eenvoudigweg aan tijd om de nodige aandacht aan dit onderdeel van het contract te besteden.

Dit boek biedt op overzichtelijke en makkelijk toepasbare wijze inzicht in de belangrijkste juridische haken en ogen van twintig veel voorkomende standaardclausules. Het heeft tot doel de advocaat en bedrijfsjurist in staat te stellen om betere contracten te maken. Aan de hand van het commentaar bij de voorbeeldbepalingen is vast te stellen of – en zo ja in welke vorm – een standaardbepaling in een contract moet worden opgenomen.