Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Consumentenbescherming door informatie?

Een analyse van 30 jaar beleid voor korte precontractuele informatiedocumenten over complexe financiële producten in Europa, Engeland, Nederland en Duitsland

Consumentenbescherming door informatie?
  • Jaar van uitgave 2018
  • 323 pagina's
Auteur:Carien de Jager
Reeks:Civilologie | Civilology (deel 9)
Rubriek: Juridisch Internationaal recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐547‐4 | hardcover | 1e druk | € 48,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐936‐8 | digitaal boek | € 72,00

Volgens de Europese Commissie is ongeveer zestig procent van de verkochte complexe financiële producten in de Europese Unie ongeschikt voor consumenten. De Woekerpolis- en Effectenleaseaffaires zijn spraakmakende voorbeelden die in het geheugen van veel beleggers gegrift staan. De Europese wetgever wil beleggers in de toekomst beter beschermen. Een kort informatiedocument over de belangrijkste kenmerken van een financieel product zou consumenten moeten helpen bij het nemen van een beslissing om al dan niet te investeren in een financiële product. Dit boek geeft op basis van bestudering van beleid, ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan met informatiedocumenten en inzichten uit de psychologie antwoord op drie zeer actuele en prangende vragen. Waarom kiest de wetgever voor informatie als oplossing? Zijn consumenten gebaat bij informatie? En: Is er in de toekomst een rol weggelegd voor informatieverschaffing aan consumenten? Daarmee is dit boek zowel voor beleidsmakers, de wetenschap als de praktijk van belang.

Auteursinformatie

Carien de Jager (1989) voltooide in 2013 de onderzoeksmaster Functionaliteit van het Recht (cum laude) evenals het Master Honoursprogramma aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is thans als universitair docent verbonden aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen.