Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commissies van beroep in het bijzonder onderwijs

Commissies van beroep in het bijzonder onderwijs
  • Jaar van uitgave 2016
  • 362 pagina's
Auteur:Elmira van Vliet
Reeks:Bakelsinstituut
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐302‐9 | hardcover | 1e druk | € 71,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐624‐4 | digitaal boek | € 47,99

Werknemers in het bijzonder onderwijs kunnen sinds jaar en dag beroep instellen tegen verschillende (nader geregelde) besluiten van de werkgever die betrekking hebben op hun arbeidsrechtelijke rechtspositie. In deze studie is op basis van een analyse van ruim 2.600 uitspraken op verschillende onderdelen het functioneren van de commissies van beroep in Nederland onderzocht. Daarnaast is de Wet Werk en Zekerheid (Wwz), die per 1 juli 2015 heeft geleid tot een ingrijpende wijziging van het Nederlandse ontslagrecht en de wettelijke regeling van de commissies van beroep, in dit onderzoek betrokken. Wat betekent de Wwz voor de commissies van beroep? Welke rollen zijn er voor de commissies van beroep nog weggelegd na de invoering van de Wwz, mede gelet op de analyse van de uitspraken uit het verleden? Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een aantal aanbevelingen gedaan.

Het boek is interessant voor iedere jurist die zich met het (onderwijs) arbeidsrecht bezig houdt.