Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commercieel Contractenrecht

Deel één: totstandkoming en inhoud

Commercieel Contractenrecht
  • Jaar van uitgave 2018
  • 620 pagina's
Auteur:Rieme-Jan Tjittes
Rubriek: Juridisch Verbintenissenrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐531‐3 | hardcover | 1e druk | € 74,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐906‐1 | digitaal boek | € 84,00

Commercieel contractenrecht is het contractenrecht dat van toepassing is op commerciële contracten gesloten tussen professionele partijen. Dit boek is praktijkgericht. Het besteedt aandacht aan het materiele Nederlandse contractenrecht, aan veel gebruikte contractclausules, het in de commerciële praktijk belangrijke Engelse contractenrecht, processuele kwesties, vennootschapsrecht en internationaal privaatrecht. 

In de zeven hoofdstukken komt het volgende aan de orde:
I.    Wat is commercieel contractenrecht?, wat ondernemers eisen van het contractenrecht, Engels v Nederlands contractenrecht, geschilbeslechting (arbitrage, Netherlands Commercial Court). 
II.    Precontractuele aansprakelijkheid (waaronder ‘subject to contract’, ‘subject to board approval’ bedingen). 
III.   Toerekening van interne kennis (bedrijfsleiding, werknemers) en externe kennis (zoals adviseurs) aan een rechtspersoon. 
IV.   Vertegenwoordiging (onder meer schijn van volmacht, beperkingen van vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurder BV/NV, tegenstrijdig belang). 
V.    Uitleg (o.a. gezichtspunten in het kader van Haviltex, objectieve Haviltex voor commerciële contracten, uitleg van Engelse contractstermen, en bedingen als de ‘entire agreement clause’). 
VI.   Bedingen die de kern van het commerciële contract inhouden: garanties (‘warranties’), contractuele mededelingen (‘representations’), vrijwaringen (‘indemnities’) en inspanningsbedingen (‘efforts clauses’). 
VII.   De toepasselijkheid van, informatieplichten bij, en toetsing van algemene voorwaarden en exoneratiebedingen (onder meer gezichtspuntencatalogus redelijkheidstoetsing en de uitsluiting van ‘indirect/consequential loss’).

Doelgroep

Het boek is geschikt voor 3e jaars bachelor- en masterstudenten. Daarnaast is het boek zeer goed bruikbaar in de praktijk. 

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.