Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context WWZ

Commentaar & Context WWZ
  • Jaar van uitgave 2017
  • 434 pagina's
Auteur:Mr. F.M. Dekker
Redacteur:Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds
Reeks:Commentaar & Context
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐228‐2 | paperback | 1e druk | € 54,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐542‐1 | digitaal boek | € 36,99

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht en de regelgeving rond flexibele arbeid ingrijpend gewijzigd. De WWZ is in 2015 in twee fasen in werking getreden. Daarna zijn met een aantal wetten – zoals de Verzamelwetten SZW 2015 t/m 2017, de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie – wijzigingen aangebracht. Zoals bij elke nieuwe wet, is de parlementaire geschiedenis een belangrijk hulpmiddel bij de interpretatie en toepassing ervan. Daaruit blijkt immers wat de wetgever met de wet heeft beoogd.

In deze uitgave zijn de belangrijkste passages uit de parlementaire geschiedenis van de WWZ en bovenvermelde wetten geselecteerd en artikelsgewijs geordend. Elk wetsartikel is voorzien van een commentaar, dat de wijzigingen van dat artikel kort en bondig toelicht en in de context van het systeem van de WWZ plaatst.

Essentiële onderdelen van het ontslagrecht zijn nader uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Een deel van deze gedelegeerde regelgeving is in 2016 gewijzigd. In deze uitgave zijn de navolgende geactualiseerde AMvB’s en ministeriële regelingen opgenomen:

• Ontslagregeling;
• Regeling UWV ontslagprocedure;
• Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding;
• Regeling looncomponenten en arbeidsduur;
• Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op
transitievergoeding;
• Besluit overgangsrecht transitievergoeding;
• Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding
kantonrechter.

Deze uitgave maakt het mogelijk de WWZ en de parlementaire geschiedenis ervan snel te doorgronden en is bedoeld voor iedereen die zich met arbeidsrecht bezighoudt.

Voor meer actuele uitgaven over arbeidsrecht, kijkt u op www.oogvoorarbeidsrecht.nl.

Auteursinformatie

De redactie is verzorgd door prof. mr. A.R. Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en mr. M.J.M.T. Keulaerds, advocaat en partner bij BarentsKrans.

Mr. F.M. Dekker is advocaat bij BarentsKrans te Den Haag.

De royalty’s komen gedeeltelijk ten goede aan de Stichting Advocaten voor Advocaten.