Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context Omgevingsbesluit

Commentaar & Context Omgevingsbesluit
  • Jaar van uitgave 2019
  • 268 pagina's
Auteur:Mr. dr. J.H.G. van den Broek
Reeks:Commentaar & Context
Rubriek: Juridisch Omgevingsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐615‐0 | 1e druk | ±€ 40,00
Verwacht 27 juni 2019

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Het Omgevingsbesluit bevat procedureregels over omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening, programma’s, projectbesluit, meldingen, maatwerkvoorschriften en omgevingsvergunningen. Ook is hierin te lezen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is voor het verlenen van een omgevingsvergunning en welk bestuursorgaan advies mag geven of advies met instemming.

Het Omgevingsbesluit kent verder regels over de gedoogplichtbeschikking, milieueffectrapportage, handhaving, uitvoering, elektronisch verkeer en omgevingsdocumenten.

Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten kunnen zich met deze uitgave voorbereiden op de nieuwe wet. Elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld.