Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context KEI

Het gewijzigde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de KEI-wetgeving

Commentaar & Context KEI
  • Jaar van uitgave 2017
  • 595 pagina's
Auteur:Mr. C.A. Alberdingk Thijm, Mr. A.G.F. Ancery, Mr. L.M. van den Berg, Mr. J.J. Dammingh, Mr. drs. F.J.P. Lock, Mr. dr. P. Sluijter, Mr. D. Visser en Mr. Y.A. Wehrmeijer
Redacteur:Mr. H.M.M. Steenberghe en Prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar
Reeks:Commentaar & Context
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐286‐2 | hardcover | 1e druk | € 131,00

Het boek Commentaar & Context KEI beoogt de gebruiker van Rechtsvordering-na-KEI te helpen. Degene die het wetboek nodig heeft, kan op een nieuwe bepaling stuiten of zich afvragen of een ogenschijnlijk vertrouwde regel onder KEI nog wel zo vertrouwd is. De door KEI gewijzigde artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis. De wettekst is waar nodig voorzien van teksten uit de parlementaire geschiedenis.

Met dit boek krijgt de gebruiker per artikel de beschikking over de teksten van relevante parlementaire geschiedenis en een daarop aansluitend commentaar. In dat commentaar wordt uitleg gegeven, worden dwarsverbanden binnen Rechtsvordering gelegd, verschillen met het oude Rechtsvordering geduid en wordt ingegaan op het Landelijk Procesreglement en het Besluit Digitalisering. Waar nodig vindt verwijzing naar andere bronnen dan de parlementaire geschiedenis plaats. Bij kleine (tekstuele) wijzigingen wordt met een kort commentaar volstaan.

De auteurs hebben allen ruime ervaring in de procespraktijk. De eindredactie is in handen van Hans den Tonkelaar en Hans Steenberghe.

Commentaar & Context KEI maakt deel uit van de nieuwe reeks Commentaar & Context. Andere delen in de reeks zijn Commentaar & Context WWZ en Commentaar & Context Corporate Governance Code.