Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context Corporate Governance Code

Een praktische handleiding bij de nieuwe Corporate Governance Code

Commentaar & Context Corporate Governance Code
  • Jaar van uitgave 2017
  • 255 pagina's
Redacteur:R.H. Kleipool, M. van Olffen en B.W. Roelvink
Reeks:Commentaar & Context
Rubriek: Juridisch Ondernemingsrecht
Icon_ebook 978‐94‐6274‐696‐1 | digitaal boek | € 28,99

Corporate governance in Nederland begint een eigen geschiedenis te krijgen. Op 8 december 2016 werd al weer de derde versie van de Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. Deze ‘Code 2016’ brengt veel nieuws en speelt in op ontwikkelingen rondom actuele corporate governance vraagstukken. De Code is geen statisch bezit en volgt de dynamiek in onze maatschappij.

De belangrijkste nieuwe thema’s in de Code 2016 zijn lange termijn waardecreatie en cultuur als onderdeel van goede corporate governance. In deze uitgave wordt aan die onderwerpen uiteraard uitgebreid aandacht besteed, vooral ook in relatie tot de andere onderwerpen waarin die thema’s doorklinken, zoals bij risicobeheersing. Daarnaast is de Code op veel andere punten geactualiseerd, die ook in dit boek worden behandeld.

Dit boek geeft artikelsgewijs commentaar op de principes en bepalingen van de Code en biedt daarmee inzicht in de opzet en achtergrond van de verschillende Code-bepalingen.

Auteursinformatie

Reinier Kleipool, Martin van Olffen en Bernard Roelvink zijn als partner verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Zij zijn werkzaam in de Corporate Advisory praktijk, waar zij zich onder meer bezighouden met het adviseren van (beursgenoteerde) klanten over governance‑vraagstukken.