Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • Jaar van uitgave 2019
  • 522 pagina's
Auteur:Mr. dr. J.H.G. van den Broek
Reeks:Commentaar & Context
Rubriek: Juridisch Omgevingsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐614‐3 | 1e druk | ±€ 40,00
Verwacht 16 juli 2019

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat omgevingswaarden van het Rijk voor lucht-, zwemwater- en waterkwaliteit. Ook bevat het Bkl instructieregels van het Rijk, die moeten worden gevolgd bij het opstellen van een omgevingsplan of een omgevingsverordening, en instructieregels voor waterschaarste.

Aanvragers en vergunnningverleners vinden in het Bkl de regels voor het beoordelen van aanvragen om omgevingsvergunningen (beoordelingsregels), evenals de daarin op te nemen voorschriften en het wijzigen en intrekken van omgevingsvergunningen.

Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten kunnen zich met deze uitgave voorbereiden op de nieuwe wet. Elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld.