Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Collectiefontslagrecht

Collectiefontslagrecht
  • Jaar van uitgave 2018
  • 132 pagina's
Auteur:J. Heinsius
Reeks:Juridische vaardigheden
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐064‐6 | paperback | 1e druk | € 21,50

Collectiefontslagrecht biedt een theoretische en praktische handreiking voor eenieder die vanuit opleiding en/of werk te maken heeft met een collectief ontslag. Het boek is daarmee geschikt om studenten al tijdens hun studie met de complexiteit van het collectiefontslagrecht te laten kennismaken en hun daarin een weg te laten vinden. Het boek legt immers, door middel van ‘ontleding’ van de complexe thematiek, stapsgewijs uit welke regels er tijdens een collectiefontslagprocedure van toepassing zijn. Grofweg zien deze regels op de rol van de overheid (UWV) en die van werknemersvertegenwoordigers.

Daarnaast is ook een aantal modellen opgenomen. Daarmee is het boek tevens geschikt voor (arbeids)juristen die niet in hun dagelijkse praktijk met de thematiek te maken hebben, maar zich er wel snel in willen verdiepen. Arbeidsjuristen op HR-afdelingen, arbeids- en ondernemingsrechtadvocaten en bedrijfsjuristen kunnen er ter opfrissing van hun kennis ook hun voordeel mee doen.

Auteursinformatie

Jan Heinsius (1966-2018) hield zich sinds 1995 intensief bezig met de thematiek van het collectiefontslagrecht en promoveerde als universitair docent op het onderwerp (Leiden 2004). Daarna volgden er vele publicaties over de thematiek, waaronder Vaardig met arbeidsrecht. Het collectief ontslag (BJu, 2e druk 2012). Ook gaf hij veelvuldig cursussen in het postacademisch onderwijs.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.