Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Code Pensioenfondsen

Rapportage, diversiteit en toekomst

Code Pensioenfondsen
  • Jaar van uitgave 2019
  • 136 pagina's
Redacteur:J.G.C.M. Galle, M.J. Giltjes en M.E. de Ruijter-Nobel
Reeks:International Center for Financial law & Governance (deel 8)
Rubriek: Juridisch Ondernemingsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐657‐0 | paperback | 1e druk | € 48,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐440‐0 | digitaal boek | € 48,00

De Nederlandse pensioensector kreeg onlangs een vernieuwde sectorale gedragscode. Ook bestaat vanuit de sector en politiek veel aandacht voor de gewenste diversiteit binnen de pensioenbesturen. Daarbij wordt ondertussen de rapportage gemonitord over de in boekjaar 2017 nog geldende gedragscode door de specifiek daartoe opgerichte commissie. Rapportage, diversiteit en de toekomst met betrekking tot de Code Pensioenfondsen zijn de drie thema’s binnen dit boek.

Dit boek geeft het onderzoek weer naar de mate van (en toelichting op de) naleving van de Code Pensioenfondsen over het boekjaar 2017. De nieuwe onderzoeksresultaten zijn daarbijvergeleken met de resultaten van het eerder uitgevoerde onderzoek naar de naleving over boekjaar 2016. Geconcludeerd wordt dat de Code Pensioenfondsen relatief goed wordt nageleefd.Verbetering ten opzichte van 2016 is zichtbaar. Echter, wanneer een norm multi-interpretabel was of onduidelijk was wat precies wel/niet/waar gerapporteerd moet worden, was dit direct zichtbaar in de resultaten. Gelukkigerwijs verdwijnt een deel van deze onduidelijkheden in de meer bondige en heldere Code 2018 waarmee in dit onderzoek een vergelijking wordt gemaakt.

De Code Pensioenfondsen blijft door de wettelijke verankering, jaarlijkse monitoring,verdere guidance en aandacht vanuit de pensioensector een document dat blijft leven en dit boek draagt daaraan bij.