Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Casuïstiek vennootschapsbelasting

Casuïstiek vennootschapsbelasting
 • Jaar van uitgave 2016
 • 313 pagina's
Auteur:Jan van de Streek
Reeks:Boom fiscale casuïstiek
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐218‐3 | paperback | 5e druk | € 32,50

De vennootschapsbelasting is de meest ingewikkelde belasting. Zo vormen de renteaftrekbeperkingen een waar doolhof en strekt het regime voor de deelnemingsvrijstelling zich uit over twaalf wetsartikelen. Het regime voor de fiscale eenheid doet qua omvang en complexiteit hiervoor niet onder.

In Casuïstiek vennootschapsbelasting wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal de heffing van vennootschapsbelasting inzichtelijk gemaakt bij zowel het midden- en kleinbedrijf als bij multinationals. Het oefenmateriaal heeft betrekking op de stand van de wetgeving per 1 maart 2016 en is voorzien van een uitgebreide richtlijn voor de beantwoording.

De volgende thema’s komen - verspreid over meer dan 90 opgaven - aan bod:

 • Stichtingen, verenigingen en overheidsbedrijven
 • Informele kapitaalstortingen en verkapte winstuitdelingen
 • Bodemloze-putleningen, deelnemerschapsleningen en onzakelijke geldleningen
 • Diverse fiscale jaarwinstproblematiek, zoals afschrijvingen, voorzieningen en onderhanden werk
 • Verlengstukwinstregeling bij coöperaties
 • Innovatiebox
 • Winstdrainage door middel van renteaftrek
 • Deelnemingsvrijstelling
 • Vervreemding en omzetting van afgewaardeerde vorderingen
 • Liquidatie- en stakingsverliesregeling
 • Bedrijfsfusies, aandelenfusies, juridische fusies en splitsingen
 • Fiscale eenheid
 • Samenloop van reorganisaties en de fiscale eenheid
 • Renteaftrekbeperkingen in verband met deelnemingsrente en overnamerente
 • Handel in verlies-BV’s

Doelgroep

Het oefenmateriaal is ontwikkeld voor universitaire opleidingen fiscaal recht en fiscale economie. Voor hbo-opleidingen en andere fiscale beroepsopleidingen is het oefenmateriaal ook geschikt. Vanwege de uitgebreide richtlijn voor de beantwoording kan het boek tevens worden gebruikt voor zelfstudie.

Auteursinformatie

Prof. dr. J.L. van de Streek is verbonden aan het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL) van de Universiteit van Amsterdam en aan Loyens & Loeff NV. Hij heeft meer dan veertien jaar praktijk- en onderwijservaring op het gebied van de vennootschapsbelasting.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vier werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.