Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Casuïstiek formeel belastingrecht

Casuïstiek formeel belastingrecht
  • Jaar van uitgave 2015
  • 139 pagina's
Auteur:Eric Poelmann, E.E. Schotte en K. Bozia
Reeks:Boom fiscale casuïstiek
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

In Casuïstiek formeel belastingrecht wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal het formele belastingrecht inzichtelijk gemaakt. Het oefenmateriaal heeft betrekking op de stand van de wetgeving per 1 januari 2015 en is voorzien van een uitgebreide richtlijn voor de beantwoording. Het boek bevat opgaven met uitwerkingen gebaseerd op de theorie uit het studieboek Hoofdzaken formeel belastingrecht.

In dit boek komen de volgende thema’s aan bod:

- formeel belastingrecht – algemeen;
- wijze van heffen;
- verplichtingen ten aanzien van de belastingheffing;
- algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
- vertegenwoordiging;
- de fiscale vaststellingsovereenkomst;
- procesrecht;
- fraus legis;
- fiscale bestuurlijke boete;
- fiscaal strafrecht;
- invordering.

Doelgroep

Het oefenmateriaal is ontwikkeld voor universitaire opleidingen fiscaal recht en fiscale economie. Het materiaal is ook geschikt voor hbo-opleidingen fiscale economie en andere fiscale beroepsopleidingen. Vanwege de uitgebreide richtlijn voor de beantwoording kan het boek tevens worden gebruikt voor zelfstudie.

Auteursinformatie

De auteurs zijn allen verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en daarnaast werkzaam in de praktijk.